Vermogensdelicten zijn zeer uiteenlopende delicten waarbij het vermogen centraal staat. Zo kunt u denken aan:

  • Afpersing;
  • Heling;
  • Inbraak;
  • Skimming;
  • Straatroof;
  • Verduistering (in dienstbetrekking);
  • (Winkel)diefstal;
  • Witwassen.

Afhankelijk van het soort delict varieert de strafeis van het Openbaar Ministerie. Zo zal de strafeis hoger zijn bij een verduistering in dienstbetrekking dan een winkeldiefstal. Hier wordt zwaarder aan getild omdat in een dergelijk geval de vertrouwensband met de werkgever beschadigd is. De werkgever zal vaak zijn geld willen terugzien en gaat druk op mogelijke verdachten uitoefenen. Hiervoor wordt soms ook een particulier recherchebureau ingeschakeld. Om u degelijk tegen deze druk te kunnen weren, is de hulp van een strafrechtadvocaat zeer belangrijk. Ook is de hulp van een strafrechtadvocaat bij een eenvoudige winkeldiefstal belangrijk omdat het onaangename gevolgen voor u kan hebben. Zo kunt u denken aan het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor een nieuwe baan. De winkeldiefstal kan op uw strafblad komen te staan en dat kan ervoor zorgen dat er geen VOG afgegeven wordt. U doet er om die reden verstandig aan om ook in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een vermogensdelict voor de rechter dient te verschijnen.