Levensdelicten zijn voornamelijk op te delen in drie categorieën, namelijk (poging tot) moord, (poging tot) doodslag en dood door schuld.

Moord is iemand met voorbedachte raad om het leven brengen. Moord is één van de zwaarste delicten die het Wetboek van Strafrecht kent. Hier staat de grootste maximumstraf op, namelijk levenslang.

Doodslag is iemand opzettelijk om het leven brengen. Het kenmerkende verschil met moord is dus dat moord met voorbedachte raad wordt gepleegd en doodslag niet. Op doodslag staat een maximale sanctie van een gevangenisstraf voor de duur van vijftien wat al dan niet gepaard gaat met een zeer hoge geldboete.

Bovenstaande levensdelicten zijn ernstige delicten waar hoge straffen op staan. Bij dood door schuld staat relatief gezien een minder hoge straf op, maar wordt nog steeds als een ernstig delict beschouwd.

Alle drie de levensdelicten zijn ernstige delicten. U doet er om die reden verstandig aan om ook in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een levensdelict voor de rechter dient te verschijnen.