De website www.drenthadvocaten.nl is exclusief eigendom van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten. Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.drenthadvocaten.nl en de binnen de online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de meest recente versie van Firefox, Chrome, Safari en of Internet Explorer webbrowser.

Copyright

Alle informatie binnen het domein www.drenthadvocaten.nl is exclusief eigendom van de Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina’s en/of van downloads die door Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten. Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen www.drenthadvocaten.nl is Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten te Breda (Duivelsbruglaan 22 4835 JE Breda).

Surfen op www.drenthadvocaten.nl

Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Logbestanden en cookies

De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wijzigingen

Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Links naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten. Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten
Duivelsbruglaan 22
4835 JE Breda