mr. K.R. Verkaart

Mr. (Karsten) Verkaart behandelt binnen het kantoor van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten alle voorkomende strafzaken. Van (zeer) groot tot klein, commune strafzaken (zoals levens- en geweldsdelicten, vermogensdelicten, zedenzaken, etc.), maar ook zaken op het gebied van het bijzondere strafrecht (zoals drugszaken, wapens & munitie, economische- & milieudelicten, etc.).

Mr. Verkaart heeft een landelijke praktijk. Door zijn collega’s wordt hij gekenschetst als een gepassioneerd pleiter.

Curriculum Vitae

 • Tijdens zijn studie rechten als juridisch medewerker verbonden aan een Rotterdams strafrechtkantoor.
 • In 2007 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, met bijzondere aandacht voor straf(proces)recht, rechtspsychologie, jeugdstrafrecht en Europees strafrecht. Zijn afstudeerscriptie had als titel: “Is het buitengewone rechtsmiddel herziening aan herziening toe?” De conclusies uit deze scriptie zijn grotendeels gelijkluidend aan het later ingediende wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
 • Van september 2007 tot november 2010 advocaat in het arrondissement Rotterdam. Mr. Verkaart behandelde in overwegende mate strafzaken. Daarnaast hield hij zich bezig met zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht.
 • Sinds november 2010 verbonden aan het kantoor van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten.
 • Sinds 2016 lid van de Projectgroep “Advocaat op ZSM.

Mr. Verkaart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht, waaronder:

 • Financieel economisch strafrecht;
 • Fiscaal strafrecht;
 • Internationaal Strafrecht;
 • Jeugdstrafrecht;
 • Milieu strafrecht;
 • Militair strafrecht;
 • TBS;
 • Uit- en overleveringszaken;
 • Vreemdelingen(straf)recht.

Op grond van deze registratie is mr. Verkaart verplicht ieder kalenderjaar – volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten – tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.