Drenth Verkaart Strafrecht advocaat - Anouk Heijnen

mr. A.E.S. Heijnen

Mr. A.E.S. (Anouk) Heijnen is sinds 2022 verbonden aan het kantoor. Ze studeerde af aan de Open Universiteit, waar zij de master Rechtsgeleerdheid met het accent op het straf- en strafprocesrecht behaalde.

Anouk is tijdens haar studie al werkzaam geweest in diverse functies binnen de “rechtspraak”. Eerst als buitengriffier, vervolgens op het kabinet rechter-commissaris in strafzaken en later in het zittingsteam strafrecht als gerechtsjuriste. In deze periode heeft Anouk een goed beeld gekregen van het opsporingsproces en de oordeelsvorming binnen rechterlijke instanties. Daarmee kan zij bogen op de nodige ervaring binnen het strafproces en weet zij bij uitstek wat voor een goede verdediging nodig is.

Vanwege de combinatie universitaire studie en werk weet Anouk bovendien als geen ander wat doorzettingsvermogen en hard werken inhoudt. Dit vertaalt zich in haar arbeidsethos. Anouk is een advocaat die zich vol inzet voor uw belangen en niet terugdeinst voor complexe juridische vraagstukken. Naast haar nuchtere mentaliteit om doortastend en daadkrachtig te handelen, hecht Anouk veel waarde aan heldere en directe communicatie.

Anouk is lid van de Jonge Balie.

Curriculum Vitae

  • In 2022 afgestudeerd aan de Open Universiteit
  • Griffier vanaf 2018 tot en met (een deel van) 2022 bij de rechtbank Rotterdam